Physical Education Schedule
 
 
 9 10 11 12
 

MP1

 Tennis I                                                                   Soccer II                        Football II

Fitness I or Yoga             HEALTH         Badminton I               Tennis IV

  Handball 1                                                    Fitness III                  Dance / Softball

MP2

  Frisbee I               Fitness II or Yoga           Project Adv. II                   

Weight Room I                 Boccer I                       Floor Hockey I                  HEALTH

 Football I                   Basketball II                   Volleyball I

MP3

Project Adv.  I              Pickleball I                                                      Floor Hockey II

 Basketball  I          Weight Room II                 HEALTH           Volleyball II

  Soccer I             Ping Pong or Handball II                 Ping Pong/Pickleball II

MP4

                              Tennis II                    Weight Room III           Backyard Games

     HEALTH                 Frisbee II                           Tennis III                    Badminton II

                            Wiffleball                          Boccer II                  Weight Room IV


                                                                                                                         Frisbee III
CLOSE