•  

  Physical Education Schedule
   
   
   9 10 11 12
   

  MP1

   Tennis I                                                                   Soccer II                        Football II

  Fitness I or Yoga             HEALTH         Badminton I               Tennis IV

    Handball 1                                                    Fitness III                  Dance / Softball

  MP2

    Frisbee I               Fitness II or Yoga           Project Adv. II                   

  Weight Room I                 Boccer I                       Floor Hockey I                  HEALTH

   Football I                   Basketball II                   Volleyball I

  MP3

  Project Adv.  I              Pickleball I                                                      Floor Hockey II

   Basketball  I          Weight Room II                 HEALTH           Volleyball II

    Soccer I             Ping Pong or Handball II                 Ping Pong/Pickleball II

  MP4

                                Tennis II                    Weight Room III           Backyard Games

       HEALTH                 Frisbee II                           Tennis III                    Badminton II

                              Wiffleball                          Boccer II                  Weight Room IV


                                                                                                                           Frisbee III